Nordijski center Planica - Biro Stvar

Uporabljamo piškotke.

OK

01

Servisna objekta

Servisna objekta Čaplja in Kavka sta umeščena vzporedno s plastnicami na rob doline v točko prevoja ravnine v pobočje. Tovrsta postavitev objektov omogoča prilagodljivo izrabo osrednjega prostora ter pušča poglede vzdolž ledeniške doline čimbolj neovirane.
Arhitekturna zasnova servisnih objektov je zadržana, dvopartitna, z diskretno arhitekturo lebdeče strehe, ki sledi nagibu terena. Oblikovanje sloni na ponavljajočih se kontrastih trdno-mehko, trajno-začasno, hladno-toplo, javno-zasebno.


02

Servisni objekt Čaplja

Stavba Čaplja programsko predstavlja glavni servisni objekt z vitalnimi prostori za potrebe delovanja skakalnega dela Nordijskega centra Planica. Objekt je sestavljen iz dvoetažne, delno vkopane baze, lesenega paviljona ter enokapne strehe.

Baza objekta je s spodnjo postajo žičnice razdeljena na dva dela.
Severno od žičnice se nahaja objekt A, ki prvenstveno služi kot parkirišče teptalcev snega in ostale tehnične mehanizacije ter skladišče. Južno stran zaseda objekt B, namenjen vsem servisnim prostorom, ki jih za kakovosten trening potrebujejo smučarski skakalci.

Raznovrstne servisne vsebine podstavka so medsebojno povezane z enovito ravno streho, ki se preko tribun spušča proti doskočišču Blovdkove velikanke in doskočiščem mladinskih skakalnic ter skupaj z okoliškim terenom proti pobočju tvori večji prireditveni plato.

Na plato, ki predstavlja vezni člen skakalne infrastrukture na severni in južni strani servisnega objekta je položen montažni paviljon. Poleg centralnega, večnamenskega prostora pavijona, od koder se odpirajo pogledi na veličasno okoliško naravno kuliso se v objektu nahajajo še administrativni prostori centra.

Preko paviljona, spodnje postaje žičnice, spodnje postaje tirne vzpenjače in prireditvenega platoja je položena enokapna streha, ki s svojo lebdečo formo predstavlja oblikovni leitmotiv vsem servisnim in ogrevalnim objektom skakalnega dela Nordijskega centra Planica.

Arhitekturna podoba objekta sledi programskemu ustroju. Spodnji, servisni del se s tehnično zasnovanim izrazom spogleduje s kovinskimi in betonskimi elementi žičniške in skakalne infrastrukture v okolici, lesen paviljon pa z izbiro fasadne opne iz macesa aludira na arhitekturni izraz gorske stavbne dediščine.

Načrti

Situacija

Tloris 2. kleti

Tloris 1. kleti

Tloris pritličja

Tloris mansarde

Prerez B1-B1, južna fasada stavbe B

Prerez E-E

03

Servisni objekt Kavka

Objekt Kavka je namenjen interni uporabi za vzdrževalce, organizatorje tekmovanj in športne ekipe v času treningov.

Z vidika ohranjanja kolektivnega spomina je nov objekt zgrajen na temeljih ''stare Kavke'', ki v novi formaciji predstavlja nukleus nove gradnje.

Konceptualno je objekt, tako kot ostale stavbe ob prevoju ravnine v strmino, zgrajen iz masivnega polvkopanega podstavka – baze in nanjo položenega stavbnega telesa, prekritega z enokapno streho s slemenom vzdolž pobočja.

Spodnji del objekta je namenjen preprosto dostopnim servisnim in tehničnim prostorom, zgornji dvoetažni del pa dnevnemu centru za športne ekipe v pripravljalnem ciklusu ter administraciji.

'Stara Kavka' v novi zasnovi predstavlja klubski prostor s kaminom, okrog katerega so nanizani prostori za pripravo in uživanje hrane ter dnevni počitek športnikov v času treningov. Novi, svetli in zračni prostori se odpirajo na zunanji plato, ki se na južni strani preko tribun spušča proti doskočišču Letalnice bratov Gorišek.

Arhitekturni izraz objekta, tako kot pri objektu Čaplja, izhaja iz programske zasnove objekta. Baza objekta se skupaj z opornima zidovoma spoji v razpotegnjen betonski element, ki ga z zgornje strani po celotni dolžini zaključuje korito s klopjo. Zgornje stavbno telo je oblikovano intimneje v kombinaciji lesenega fasadnega ovoja ter panoramske zasteklitve.

Načrti

Situacija predvidenega stanja

Tloris kleti

Tloris pritličja

Tloris mansarde

Prerez A-A

Prerez E-E

Prerez D-D