Nordijski center Planica - Biro Stvar

Uporabljamo piškotke.

OK

01

Planica

Dolina pod Poncami se ponaša z edinstvenim naravnim okoljem, izjemno športno tradicijo, tehnično in gradbeno dediščino ter ambicijami za razvoj nordijskih disciplin in turistične destinacije. Začetki razvoja športne infrastrukture segajo v trideseta leta 20. st., ko je bila zgrajena prva skakalnica. Nato so se v želji po izvedbi mednarodnih tekmovanj gradile vse večje skakalne naprave, Planica pa je postala prostor inovacij in postavljanja novih okvirjev športni disciplini s podiranjem rekordov in premikanjem mej mogočega. Bogata zgodovinski razvoj priča o vzajemnem sodelovanju športnikov, organizatorjev in projektantov, ki so tu tekmovali, organizirali dogodke in razvijali infrastrukturo. Projektne rešitve biroja STVAR so postale del te tradicije.

02

Natečaj

Planica že zaradi svojih naravnih danosti predstavlja edinstven ambient za razvoj nordijskih disciplin, kjer je za razliko od mnogih svetovnih prizorišč športna infrastruktura prilagojena naravi in ne obratno. Šele po osamosvojitvi Slovenije, ko investicije niso dohajale razvoja, je prišlo do degradacije športne infrastrukture. Potreben je bil nov premišljen projekt obnove in nadgradnje, ki bi omogočil razvoj za prihodnje generacije. V letu 2009 je bil zato v sodelovanju investitorja Ministrstva za šolstvo in šport RS ter Zbornice za arhitekturo in prostor organiziran javni arhitekturni in krajinsko arhitekturni natečaj za izbiro najprimernejše rešitve ureditve Nordijskega centra Planica kot nacionalnega športnega središča. Natečajna dokumentacija je vsebovala celovita programska, funkcionalna in ekonomska izhodišča za arhitekturno, krajinsko in komunalno zasnovo. Rešitve so morale zagotoviti funkcionalni in oblikovalsko usklajen razvoja športno-turistične infrastrukture ob ustreznem odnosu do naravnih danosti in kulturne dediščine ter omogočiti izvajanje športno-turističnih dejavnosti vključno z organizacijo tekmovanj svetovnega ranga in z večnamensko izrabo objektov in površin. Prvi enakovredni nagradi sta bili podeljeni elaboratu biroja STVAR s poudarkom na arhitekturnih rešitvah in prostorskih dispozicijah stavb ter elaboratu studiev Abiro-AKKA s poudarkom na krajinski in arhitekturni zasnovi z integracijo športnih objektov.

Poglej Galerijo
Nordijski center Planica
03

Projekt

Vlogo investitorja po končanem natečaju prevzame Zavod za šport Republike Slovenije Planica, ki koordinira sintezo natečajnih rešitev biroja STVAR in studiev Abiro-AKKA. Projektna zasnova celostne ureditve sledi ambiciji po oblikovanju programske in krajinske vstopne točke v dolino Tamar oz. Triglavski narodni park kot združitvi naravne topografije pobočij z antropogeno terasno ureditvijo doline. Premišljena umestitev in subtilno oblikovanje stavb in športne infrastrukture se tem načelom podreja. Potek tekmovalnih tekaških prog v največji možni meri sledi konfiguraciji naravnega terena in gozda, s čimer se ohranja pristen in neokrnjen alpski ambient, letalnica in sedem skakalnic pa s pahljačasto zasnovo ustvarjajo enovito krajinsko potezo s skupnim stičiščem pod vrhom pobočja. Arhitekturna zasnova servisnih stavb ob prevoju doline in ogrevalnih objektov v pobočju je izrazito zadržana. Izjema je Osrednji objekt, ki je kot arhitekturni poudarek umeščen v težišču skakalnega in tekaškega dela Nordijskega centra Planica.
Na podlagi sintezne rešitve je izdelana računalniška animacija s katero se bodoči center predstavi svetovni javnosti. V letu 2012 je usklajen prostorski akt, ki omogoči celostno izvedbo projekta. Delitvi območja na skakalni in tekaški del, ki ju ločuje pot v Tamar, sledi členitev projektnih oz. gradbenih faz. Biro STVAR v sklopu skakalnega dela prevzame načrtovanje servisnih in ogrevalnih objektov s pripadajočo zunanjo ureditvijo ter vodenje projekta rekonstrukcije Letalnice bratov Gorišek, v sklopu tekaškega dela pa načrtovanje in vodenje projekta Osrednjega objekta NC Planica s pripradajočo zunanjo ureditvijo.

04

Gradnja

Gradnja skakalnega dela centra se izvaja v štirih fazah:

 1. Bloudkova velikanka s pripradajočo infrastrukturo in ogrevalnim objektom
  • projektirano 2010-2011
  • gradnja 2011-2012
 2. Servisni objekt Čaplja z zunanjo ureditvijo in poševnim dvigalom
  • projektirano 2010-2012
  • gradnja 2012-2015
 3. Otroške in mladinske skakalnice s pripradajočo infrastrukturo
  • projektirano 2010-2012
  • gradnja 2012-2013
 4. Letalnica bratov Gorišek s pripradajočo infrastrukturo in ogrevalnim objektom
  • projektirano 2011-2013
  • gradnja 2013-2015

Gradnja tekaškega dela se izvaja v dveh fazah:

 1. Osrednji objekt z zunanjo ureditvijo, komnalno in prometno infrastrukturo
  • projektirano 2010-2013
  • gradnja 2014-2015
 2. Smučarsko-tekaške proge
  • projektirano 2010-2015
  • gradnja 2015

Kot ločen projekt je bil za celoten center izveden celovit sistem oskrbe z vodo, ki med drugim vsebuje vrtine za izkoriščanje podtalne vode, črpališče namakanja in zasneževanja ter centralni nadzorni sistem. Za vsako posamezno fazo projektiranja investitor pridobi izvajalca del z javnim razpisom. Gradnje sicer ločenih faz potekajo tudi sočasno, vedno pa pod enotnim gradbenim nadzorstvom za celoten center. Otvoritev Nordijskega centra Planica je bila v decembru 2015. Projektirana investicijska vrednost in dejanski stroški gradnje so v okvirih predvidenih ekonomskih izhodišč v natečajni nalogi. Projektirana programska in funkcionalna zasnova celostne ureditve in objektov je bila uspešno preizkušena že v letih 2015 in 2016 s prireditvami svetovnega ranga, kot sta FIS finale svetovnega pokala v smučarskih skokih in FIS svetovni pokal v teku na smučeh.

05

Nordijski center

“Po šestih letih in skoraj 50 milijonih eurov je Nordijski center Planica postal eden strokovno in izvedbeno najkompleksnejših infrastrukturnih projektov pri nas, ki je specifičen tudi v evropskem merilu. Je morfološka mojstrovina, pri kateri se topografija terena maksimalno zliva z arhitekturo, hkrati pa arhitektura čim manj invazivno poseže v značilen alpski ambient. Avtorjem je z interdisciplinarnim pristopom uspelo ustvariti decenten, skorajda asketski konglomerat različnih objektov, ki pa prav zaradi zadržanosti deluje toliko bolj veličastno.”

Vir: MMC RTVSLO, Nagrada Trend, 17.12.2015